Ngày 28/10, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 4 khóa XIX (Hội nghị Trung ương 4) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chương trình nghị sự chủ yếu của hội nghị lần này là nghiên cứu nhiều vấn đề trọng đại về kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia.

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị cũng xem xét "Quyết định về những vấn đề quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia."

Theo truyền thông Trung Quốc, “kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia” từng được đưa ra tại Hội nghị trung ương 3 khóa XVIII, do đó, việc Hội nghị trung ương 4 lần này đưa mục tiêu trên vào chương trình nghị sự đã cho thấy ý nghĩa trọng đại và sâu sắc của việc thúc đẩy năng lực quản trị quốc gia.

[Trung Quốc: Hội nghị BCT thảo luận văn kiện trình lên Hội nghị TW 4]

Trước đó, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 24/10 đã xác định, kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mục tiêu tổng thể của nhiệm vụ này là đến năm 2035, thực hiện cơ bản việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia; đến khi nước Trung Quốc mới thành lập tròn 100 năm (năm 2049), thực hiện toàn diện việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia, giúp chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được củng cố hơn và thể hiện triệt để tính ưu việt.

Được tổ chức ngay sau khi Trung Quốc vừa kỷ niệm 70 năm thành lập nước, hội nghị lần này có sự tham gia của 202 ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và 171 ủy viên dự khuyết.

Dự kiến, hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 31/10./.

Lê Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)