Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh cho biết ngày 29/4, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã công bố Sách Xanh kinh tế “Phân tích Triển vọng kinh tế Trung Quốc,” trong đó dự báo năm nay kinh tế nước này sẽ tăng khoảng 7,4%.

Theo Sách Xanh, kinh tế Trung Quốc đã trải qua hơn 30 năm đạt mức tăng trưởng trung bình gần 10%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đứng thứ hai thế giới, hiện đang chuyển sang thời kỳ “giảm tốc mang tính cơ cấu.”

Năm 2013, kinh tế Trung Quốc vận hành ổn định, cơ cấu ngành nghề được ưu việt hóa, tốc độ tăng đầu tư chậm lại, hiệu quả của doanh nghiệp và vật giá ổn định, lưu động vốn căng thẳng, thu chi quốc tế có xu hướng cân bằng.

Do ảnh hưởng của tình trạng dư thừa công suất, rủi ro nợ cao nên nhịp độ tăng đầu tư tài sản cố định năm nay sẽ chậm lại, tiêu dùng tuy vẫn tăng ổn định nhưng khó trở thành nhân tố chủ đạo để thúc đẩy kinh tế, xuất khẩu ròng thương mại dịch vụ và hàng hóa sẽ giảm dần.

Sách Xanh nêu rõ hiện Trung Quốc cần duy trì đều các biện pháp ổn định tăng trưởng vì chính sách kích thích quá độ có thể gây ra những tác động xấu. Tăng trưởng kinh tế dài hạn của Trung Quốc trong tương lai vẫn có tiềm năng tương đối lớn, nhưng tốc độ tăng thu nhập tài chính hiện nay bước vào giai đoạn chuyển đổi, chậm lại rõ rệt.

Chính sách tài chính tích cực năm này cần tăng mức độ điều chỉnh cơ cấu thu chi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và vi mô, đẩy nhanh xây dựng thể chế thuế đồng bộ giữa tài lực và quyền hạn ở trung ương và địa phương.

Chính sách tiền tệ cần nới lỏng có định hướng một cách thích hợp để bảo vệ ổn định tài chính, ngăn ngừa rủi ro tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)