Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp lần thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XII tại Bắc Kinh ngày 15/3/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị lần thứ 32 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XII ngày 30/1 đã biểu quyết thông qua quyết định về việc tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, theo đó, kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 5/3 tới tại Bắc Kinh.

Hội nghị lần thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa XII cũng đưa ra kiến nghị chương trình Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII như sau: nghe và thẩm định Báo cáo công tác của chính phủ; xem xét và phê chuẩn Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Đồng thời, Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII còn bao gồm việc thẩm định Báo cáo tình hình giải ngân Ngân sách Trung ương, địa phương năm 2017 và phê chuẩn Dự toán ngân sách Trung ương, địa phương năm 2018; xem xét Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; thẩm định Dự thảo Luật giám sát; xem xét và thẩm định Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lắng nghe và xem xét Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; bầu cử và quyết định bổ nhiệm các chức danh trong một số cơ quan nhà nước....

Cùng ngày, Hội nghị lần thứ 24 Ủy ban Thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XII đã biểu quyết thông qua quyết định về việc tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIII.

Theo quyết định của hội nghị trên, kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 3/3 tới tại Bắc Kinh./.