Theo Tân Hoa xã, ngày 28/1, Trung Quốc đã công bố bộ tuyển tập các sách trắng do chính phủ nước này phát hành trong năm 2012 bằng hai thứ tiếng Trung và Anh.
 
Tuyển tập trên gồm 5 cuốn sách trắng, do Phòng Thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc phát hành, với các tựa đề: "Tình hình và Chính sách về ngành công nghiệp đất hiếm của Trung Quốc," "Điếu Ngư đảo, một vùng lãnh thổ vốn có của Trung Quốc," "Cải tổ Tư pháp ở Trung Quốc," "Chính sách Năng lượng năm 2012 của Trung Quốc" và "Các dịch vụ y tế và sức khỏe ở Trung Quốc."
 
Tuyên bố của Phòng Thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc nói rằng các cuốn sách trắng trên giới thiệu "một cách toàn diện và chính xác" những chính sách, lập trường, các nguyên tắc của Trung Quốc và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực đất hiếm, vấn đề đảo Điếu Ngư, cải tổ tư pháp, năng lượng và y tế./.

(Vietnam+)