Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 26/6 đã tổ chức hội nghị học tập toàn thể lần thứ 24 với chủ đề “Tăng cường xây dựng chế độ pháp lý trong công tác chống tham nhũng và cổ vũ tác phong liêm chính.”

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh để diệt trừ tận gốc sự lan tràn của những tác phong xấu và hiện tượng tham nhũng, Trung Quốc cần phải đẩy mạnh xây dựng chế độ pháp lý trong công tác chống tham nhũng và cổ vũ tác phong liêm chính, đồng thời thông qua việc xây dựng chế độ pháp lý để góp phần hình thành nên cơ chế “3 không” (không dám, không thể và không muốn) có hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Tập Cận Bình khẳng định xây dựng tác phong liêm chính trong đảng và đấu tranh chống tham nhũng là một trong những nội dung cốt yếu trong chính sách quản lý đảng nghiêm minh một cách toàn diện, và là nền móng vững chắc để triển khai chiến lược “Bốn toàn diện” một cách hài hòa.

Từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (năm 2012) đến nay, công tác xây dựng tác phong liêm chính trong đảng và chống tham nhũng của Trung Quốc mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng những thành tựu này mới chỉ mang tính giai đoạn, tình hình xây dựng tác phong liêm chính trong đảng và đấu tranh chống tham nhũng hiện vẫn hết sức nghiêm trọng và phức tạp.

Để tỏ rõ quyết tâm chống tham nhũng, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Công tác xây dựng tác phong liêm chính và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ không dừng lại, cũng giống như mũi tên khi đã bay ra khỏi cánh cung thì không bao giờ quay trở về”./.