Tên lửa đẩy Trường Chinh mang theo vệ tinh rời bệ phóng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kế hoạch quốc gia về phát triển dài hạn cơ sở hạ tầng vũ trụ dân sự Trung Quốc công bố ngày 29/10, nước này đặt mục tiêu hoàn tất xây dựng các hệ thống vệ tinh giao cảm, liên lạc và định vị trước năm 2020.

Kế hoạch được công bố trên trang web của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc khẳng định 3 hệ thống vệ tinh nêu trên sẽ có khả năng cung cấp dịch vụ một cách liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu của các ngành và khu vực khác nhau nhằm đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh quốc gia và cải thiện đời sống nhân dân.

Trong thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng vũ trụ dân sự áp dụng những công nghệ tối tân, phát triển và kiểm soát độc lập, phân phối hợp lý và bao phủ toàn cầu.

Kế hoạch nhấn mạnh đối với hệ thống vệ tinh giao cảm, cần ưu tiên phát triển các vệ tinh quan sát trên đất liền, trên biển và khí quyển.

Trong khi đó, hệ thống vệ tinh liên lạc sẽ được sử dụng cho dịch vụ Internet băng thông rộng, viễn thông di động và phát sóng truyền hình trực tiếp.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ của Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu./.