Ảnh minh họa. (Nguồn: 36kr.com)

Tân Hoa xã ngày 4/8 dẫn ​nguồn tin cho biết Bộ Công an Trung Quốc trong thời gian tới, bộ này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành hữu quan để áp dụng hàng loạt giải pháp tăng cường quản lý an ninh mạng và đẩy mạnh xây dựng các văn bản pháp luật quản lý mạng xã hội.

Sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ và ứng dụng trên Internet đang làm xuất hiện hàng loạt tội phạm lợi dụng mạng Internet để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như tấn công mạng, tuyên truyền bạo lực, khủng bố, lừa đảo, đánh cắp thông tin của người sử dụng, mại dâm, đánh bạc và buôn bán ma túy, trở thành vấn đề nhức nhối đối với an ninh và ổn định xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đối với mạng Internet, Công an Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ phận hữu quan thúc đẩy toàn diện công tác bảo vệ an ninh thông tin mạng, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng Internet.

Ngoài ra, Công an Trung Quốc sẽ tăng cường toàn diện công tác giám sát trên mạng của lực lượng cảnh sát mạng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm pháp; lập Phòng Cảnh sát giám sát an ninh mạng; bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và người dân./.