Theo Tân hoa xã, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã yêu cầu chính phủ nước này đẩy nhanh tiến trình điều chỉnh mô hình kinh tế của đất nước trong khi vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Chính phủ Trung Quốc ngày 19/1, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh chính phủ cần tăng cường kiểm soát kinh tế vĩ mô và xử lý thận trọng mối quan hệ giữa đảm bảo tăng trưởng nhanh và vững chắc, đồng thời điều chỉnh cơ cấu kinh tế và kiểm soát lạm phát, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng cho biết, trong năm 2010 Chính phủ Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách mở rộng nhu cầu trong nước để đẩy mạnh tiêu dùng công và tối ưu hóa cấu trúc đầu tư.

Theo ông, Trung Quốc cần đạt "tiến bộ đáng kể" trong việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế bằng việc tiếp tục thúc đẩy sáng tạo trong những ngành công nghiệp chủ chốt, phát triển những ngành công nghiệp mang tính chiến lược, đẩy mạnh khu vực dịch vụ, nâng cao tổng thể chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.

Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ thực thi toàn diện chiến lược thúc đẩy phát triển đất nước thông qua khoa học, giáo dục; tăng cường nỗ lực xây dựng Trung Quốc thành một trong những nước đi đầu về đổi mới; nâng cao mức sống của người dân và tăng cường cải cách những lĩnh vực then chốt để thiết lập một hệ thống hỗ trợ việc chuyển đổi kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)