Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 24/8, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết, giới chức nước này đã công bố một tài liệu về quản lý Internet nhằm tăng cường an ninh mạng. 

CAC phối hợp với Tổng cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát chất lượng, Cục tiêu chuẩn hóa Trung Quốc để ban hành quy định trên.

Các tiêu chuẩn quốc gia mang tính bắt buộc sẽ được áp dụng nhằm kiểm soát các lĩnh vực bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quan trọng cũng như các mạng lưới bí mật.

Giới chức Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn trong an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, chia sẻ thông tin an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

Những tiêu chuẩn mới này phù hợp với hệ thống pháp quy của Trung Quốc./.