Trung Quoc de trinh kien nghi cai cach To chuc Thuong mai The gioi hinh anh 1(Nguồn: wto.org)

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) dẫn tờ Tín báo ngày 15/5 đưa tin Trung Quốc chính thức đệ trình “Văn bản kiến nghị của Trung Quốc về cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)” lên tổ chức này.

Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết văn bản này đưa ra kiến nghị cải cách 4 lĩnh vực trọng điểm của WTO bao gồm: giải quyết các vấn đề then chốt và cấp bách gây nguy hiểm cho sự tồn tại của WTO; gia tăng tính tương quan của WTO trong quản trị kinh tế toàn cầu; nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO; tăng cường tính bao dung của thể chế thương mại đa phương.

Trung Quốc đã đưa ra kiến nghị chi tiết về các vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực trên.

Trước tình hình kinh tế thế giới hiện có sự điều chỉnh sâu sắc, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy, toàn cầu hóa kinh tế gặp khó khăn, tính quyền uy và tính hữu hiệu của thế chế thương mại đa phương đang bị thách thức nghiêm trọng, đồng thời tiến triển đàm phán của bản thân WTO chậm chạp, hiệu quả hoạt động của tổ chức cần phải được nâng cao, tính minh bạch trong chính sách thương mại cũng cần phải được tăng cường.

Trong bối cảnh này, Trung Quốc ủng hộ WTO tiến hành cải cách để giải quyết khủng hoảng trước mắt, đáp ứng được với nhu cầu phát triển của thời đại, bảo vệ thể chế thương mại đa phương.

Cải cách WTO là một trong những vấn đề quan trọng trong quản trị kinh tế toàn cầu, nhưng trước mắt còn nhiều khó khăn.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong trước đó tiết lộ các thành viên vẫn chưa đạt được nhận thức chung về việc cải cách cần phải bao gồm những vấn đề cụ thể nào.

Trước tình hình này, dự báo cải cách WTO sẽ là một vấn đề lâu dài và phức tạp./.

Lê Anh (TTXVN/Vietnam+)