Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11, Trung Quốc và Đài Loan đã tổ chức các cuộc họp báo riêng sau cuộc gặp lịch sử diễn ra vào chiều cùng ngày giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu.

Đại diện phía Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc (SCTAO) Trương Chí Quân cho biết ông Tập Cận Bình để ngỏ đối với đề xuất của ông Mã Anh Cửu về việc thiết lập đường dây nóng giữa Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc và Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan. Phía Trung Quốc nắm được nhu cầu của Đài Loan trong việc muốn có không gian quốc tế lớn hơn.

Về vấn đề Trung Quốc và Đài Loan thiết lập văn phòng đại diện tại mỗi bên, ông Tập Cận Bình cho biết hai bên cần đẩy nhanh tiến trình này.

Ông Trương Chí Quân cũng cho biết thêm những thế lực muốn Đài Loan độc lập là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình hai bờ. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí cuộc gặp này sẽ có tác động lâu dài đến quan hệ hai bờ.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Đài Loan đã nêu ra đề xuất năm điểm gồm củng cố sự nhất trí năm 1992 và duy trì hòa bình dọc hai bờ; giảm tình trạng thù địch, giải quyết tranh chấp bằng thái bộ hòa bình; mở rộng giao lưu hai bờ, phát triển quan hệ theo hướng hai bên cùng có lợi; thiết lập đường dây nóng giữa Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp; tiếp tục phối hợp vì nhân dân hai bên./.