Trung Quốc muốn trở thành cường quốc về không gian vũ trụ. (Ảnh minh họa: Rt.com)

THX đưa tin, ngày 12/11, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) Hứa Kỳ Lượng cho biết, trong vòng 5 năm tới, Bắc Kinh sẽ triển khai các dự án quan trọng về hàng hải, không gian vũ trụ và Internet để phối hợp các nguồn lực quân sự và dân sự.

Trong một bài báo trên tờ Nhân dân Nhật báo, ông Hứa Kỳ Lượng nêu rõ: "Trung Quốc đang trên lộ trình xây dựng bản thân thành một cường quốc về hàng hải, không gian vũ trụ và không gian mạng."

Gọi biển, không gian vũ trụ và Internet là "các lĩnh vực chiến lược để cạnh tranh quân sự" và "là nền tảng hàng đầu để thúc đẩy kinh tế và khoa học-công nghệ," ông Hứa Kỳ Lượng nhấn mạnh rằng nỗ lực chung của toàn dân và các lực lượng vũ trang Trung Quốc là cần thiết để đạt được những tiến bộ đáng kể."

Kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2012, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy một chiến lược quốc gia liên quan tới "hội nhập sâu sắc sự phát triển quân sự và dân sự"./.