Các Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội nghị Trung ương 6 ở Bắc Kinh ngày 27/10. (nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 19/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp trong thời đại mới cũng như vai trò quan trọng của Hiến pháp trong quản lý, điều hành đất nước.

Theo Tân Hoa Xã, thông cáo báo chí được công bố sau kỳ họp thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương CPC lần thứ 19, diễn ra vào ngày 18-19/1 tại thủ đô Bắc Kinh, khẳng định Hiến pháp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển. Kể từ khi được điều chỉnh và sửa đổi vào năm 2004, CPC và Trung Quốc đã trải qua những thay đổi lớn.

[Trung Quốc chủ trương cải cách hệ thống giám sát quốc gia]


Theo thông cáo, Đại hội 19 CPC hồi năm ngoái đã triển khai những chiến lược quan trọng trong tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Do đó, việc cải cách Hiến pháp là cần thiết để hợp nhất những thành tựu lý thuyết, thực tiễn và thể chế mà CPC và người dân đã đạt được.

Hiến pháp của Trung Quốc có hiệu lực từ năm 1954. Hiến pháp hiện hành được thông qua ngày 4/2/1982 và có hiệu lực thi hành từ ngày 4/12/1982; sau đó được sửa đổi bổ sung vào các năm 1988, 1993, 1999 và 2004./.