Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/8, Ủy ban An toàn sản xuất thuộc Quốc Vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc (WSCSC) đã tổ chức hội nghị toàn thể nhằm mục đích đưa ra những phân tích sâu về những vấn đề nổi cộm đã gây ra những sự cố nghiêm trọng liên quan an toàn sản xuất trong thời gian gần đây, đôn đốc công tác kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn sản xuất, tiếp tục khuyến khích và định hướng công tác bảo đảm an toàn sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị nhấn mạnh sự cố cháy nổ kho hàng chứa hóa chất nguy hiểm của Công ty Thuỵ Hải tại cảng Thiên Tân đêm 12/8 vừa qua là một bài học hết sức sâu sắc, tiếp tục chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan lĩnh vực an toàn sản xuất.

Chính vì vậy, các cơ quan chức năng Trung Quốc thời gian tới cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra quy trên mô lớn đối với tình hình an toàn sản xuất trên toàn quốc, lấy việc sửa đổi các quy định liên quan chuyên mục quản lý an toàn các loại hóa chất độc hại và các chất dễ cháy nổ làm trọng điểm.

Mỗi doanh nghiệp, bộ phận sản xuất và cá nhân đều phải thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn sản xuất; kiểm tra và xử lý dứt điểm những nguy cơ tiềm ẩn; tăng cường quản lý và giám sát đối với tất cả quá trình quy hoạch, lập đề án, thiết kế, xây dựng và kiểm tra thường ngày trong các dự án sản xuất và kinh doanh những loại hóa chất nguy hiểm.

Hội nghị cũng chỉ đạo mỗi khu vực, mỗi ngành nghề, và mỗi đơn vị cần dựa trên thực tế công tác đảm bảo an toàn sản xuất để xác định trọng điểm kiểm tra, đảm bảo thu được hiệu quả thiết thực; nhằm thẳng vào những sự cố an toàn đặc biệt nghiêm trọng và những lỗ hổng quản lý lộ ra trong quá trình tổng kiểm tra; kiện toàn thể chế, cơ chế và pháp chế liên quan công tác quản lý an toàn sản xuất; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý và giám sát của ngành nghề chủ quản.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cần tiếp tục nâng cao kỹ thuật, cơ sở và năng lực đảm bảo an toàn sản xuất; đẩy nhanh việc thiết lập các hệ thống phòng chống những sự cố an toàn sản xuất, làm tốt công tác dự phòng và xử lý tận gốc nguồn gốc phát sinh sự cố; thực hiện nghiêm quy chế truy cứu trách nhiệm liên quan sự cố an toàn; nâng cao ý thức chấp hành các quy định về quản lý và giám sát an toàn sản xuất theo quy định của pháp luật./.