Trung Quốc phóng thành công nhóm vệ tinh Thiên hội 5-02

Ngày 5/7, Trung Quốc phóng thành công nhóm vệ tinh Thiên hội 5-02 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này.

Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 5/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tên lửa đẩy Trường Chinh-6 mang theo nhóm vệ tinh Thiên hội 5-02 rời bệ phóng ngày 5/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhóm vệ tinh Thiên hội 5-02 sẽ được sử dụng để lập bản đồ địa lý, khảo sát tài nguyên đất và nghiên cứu thử nghiệm khoa học. (Ảnh: THX/TTXVN)

Về trang chủ