Tên lửa đẩy kiểu mới mang tên Trường Chinh-11. (Nguồn: Xinhua)

THX đưa tin lúc 9 giờ 41 (giờ địa phương) ngày 25/9, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy kiểu mới mang tên Trường Chinh-11 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc nước này.

Đây là lần phóng thứ 211 của các thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh ở Trung Quốc.

Trong lần phóng này, tên lửa đẩy Trường Chinh-11 đã đưa 4 vệ tinh siêu nhỏ vào không gian chủ yếu phục vụ công tác thử nghiệm.

Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn này do Viện công nghệ thiết bị phóng Trung Quốc thuộc Tập đoàn công nghiệp và khoa học vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu phát triển.

Tên lửa này sẽ chủ yếu được sử dụng để phóng các vệ tinh siêu nhỏ.

Viện trên ra tuyên bố cho biết việc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-11 đã đánh dấu bước đột phá lớn đối với Trung Quốc trong công nghệ chủ chốt phát triển các tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn./.