Theo Tân hoa xã, ngày 10/5, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 14 (Yaogan XIIII) từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này.

Vệ tinh Dao Cảm 14 được tên lửa đẩy Trường Chinh-4B đưa lên không gian lúc 15 giờ 06 phút theo giờ Bắc Kinh.

Vệ tinh này sẽ được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất, giám sát mùa màng, hỗ trợ ngăn ngừa và giảm thiên tai.

Đây là sứ mệnh thứ 162 của các thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh. Cùng với Dao Cảm 14, một vệ tinh nhỏ mang tên Thiên Thác-1 (Tiantuo I) cũng được đưa vào quỹ đạo trong vụ phóng này./.