Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh Gaofen-9 được phóng đi từ trung tâm Tửu Tuyền, ngày 14/9. (Nguồn: THX)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 7/10, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã phóng thành công 4 vệ tinh cảm biến từ xa sử dụng ở quy mô thương mại.

Trong lần phóng này, tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã mang 4 vệ tinh vào không gian gồm 1 vệ tinh cảm biến từ xa quang học, 2 vệ tinh để truyền hình ảnh và 1 vệ tinh để thử nghiệm kỹ thuật truyền hình ảnh.

Tất cả các vệ tinh này do Công ty ​trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật vệ tinh Trường Quang phát triển và sản xuất.

Công ty này cũng sẽ chịu trách nhiệm về những hoạt động thương mại của các vệ tinh nhằm cung cấp dữ liệu cảm biến từ xa và các sản phẩm liên quan có thể được sử dụng để quan trắc, phát triển và khảo sát các nguồn tài nguyên cũng như lập bản đồ và ngăn ngừa thiên tai, phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước.

Đến nay, các thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc đã 213 thực hiện nhiệm vụ đưa vệ tinh lên quỹ đạo kể từ năm 1970.

Công ty Chang Guang, được chính quyền tỉnh Cát Lâm và một số tổ chức khác tài trợ, có kế hoạch phóng 60 vệ tinh đến năm 2020 và 137 vệ tinh đến năm 2030./.