Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 3/3, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh thí nghiệm TK-1 từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, Đông Bắc Trung Quốc.

Vệ tinh trên đã được phóng vào không gian lúc 7 giờ 53 phút (giờ địa phương) bằng tên lửa KT-2.

TK-1 là vệ tinh đầu tiên do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) phát triển độc lập và sẽ được sử dụng cho các lĩnh vực cảm ứng từ xa, viễn thông và các thí nghiệm về các công nghệ dựa vào vệ tinh mini.

Trong khi đó, tên lửa KT-2 là một trong 5 hệ thống phóng vệ tinh chở trong kế hoạch không gian vũ trụ thương mại của CASIC.

KT-2 có hiệu quả cao trong tính năng mang vệ tinh lên vũ trụ./.