Theo tờ Liên hợp Buổi sáng của Singapore ngày 8/1, Ủy ban Giám sát Quản lý Chứng khoán Trung Quốc và Tổng cục Thông tin Xuất bản nước này vừa đưa ra quy định mới, yêu cầu các phóng viên chuyên ngành chứng khoán phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm đưa tin trong lĩnh vực tài chính kinh tế hoặc hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Quy định cũng yêu cầu các phóng viên trước khi đưa tin về những chính sách quan trọng liên quan đến chứng khoán và các thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của thị trường phải được cơ quan giám sát quản lý chứng khoán thẩm định.

Quy định không cho phép phóng viên kiến tập, phóng viên thực tập và nhân viên thử việc độc lập phỏng vấn, đưa tin trong lĩnh vực chứng khoán.

Không chỉ vậy, quy định còn yêu cầu Tổng viên tập, Chủ biên và Biên tập chính của những tờ báo, tạp chí chứng khoán phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên ngành này và phải hiểu rõ nghiệp vụ chứng khoán.

Quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý việc truyền bá thông tin về chứng khoán, quy phạm các hành vi truyền bá thông tin về chứng khoán, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và công chúng./.