Trung Quoc quy hoach phat trien nganh hau can trung va dai han hinh anh 1Một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành “Quy hoạch phát triển ngành hậu cần trung và dài hạn (2014-2020),” theo đó đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu cần hiện đại, đảm bảo dịch vụ hậu cần cho nhiệm vụ xây dựng xã hội khá giả.

Bản Quy hoạch nhấn mạnh hậu cần (logistics) là ngành mang tính cơ sở, tính chiến lược, hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Đẩy nhanh phát triển hậu cần hiện đại có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, chuyển đổi phương thức phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân và xây dựng văn minh sinh thái.

Theo văn bản trên, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ cơ bản xây dựng được hệ thống dịch vụ hậu cần hiện đại được bố trí hợp lý, kỹ thuật tiên tiến, hiệu quả cao, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự; từng bước nâng cao mức độ xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa ngành hậu cần, tăng cường sức cạnh trạnh của các doanh nghiệp trong ngành này, nâng cao hiệu quả vận hành và phương thức vận hàng cơ sở hạ tầng hậu cần, giảm tỷ lệ tổng kinh phí chi cho hậu cần của toàn xã hội trong tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) từ 18% năm 2013 xuống khoảng 16%.

Quy hoạch cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo liên quan, đi sâu cải cách mở cửa, hoàn thiện chế độ pháp quy, quy chuẩn hóa trật tự thị trường, tăng cường quản lý giám sát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, mở rộng các kênh đầu tư tài chính, tăng cường công tác thống kê, tăng cường bồi dưỡng nhân tài và nghiên cứu lý luận, phát huy vai trò của hiệp hội ngành nghề.

Ủy ban Phát triển cải cách quốc gia (NDRC) cung cần tăng cường công tác chuẩn bị, phối hợp, cùng với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, đưa ra kế hoạch hành động 3 năm thúc đẩy phát triển ngành hậu cần./.

(TTXVN/Vietnam+)