Ngày 18/1, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc chính thức ra mắt Đài phát thanh-Truyền hình Internet quốc tế Trung Quốc (CIBN).

Theo ông Mã Vi Công, Phó Tổng biên tập Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, việc thành lập CIBN cho thấy Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu Tập đoàn truyền thông quốc tế tổng hợp. CIBN sẽ trở thành cơ quan truyền thông quốc tế đa ngôn ngữ đầu tiên của Trung Quốc.

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc thành lập năm 1941, là cơ quan truyền thông đối ngoại quốc gia. Với quy mô truyền thông bằng 61 thứ tiếng, đài này đã trở thành cơ quan truyền thông nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới.

Trong những năm gần đây, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt trong giới truyền thông quốc tế, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đã xác định mục tiêu xây dựng thành cơ quan truyền thông hàng đầu quốc tế hiện đại, tổng hợp và kiểu mới nhằm tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới.

Đề cập các loại hình nghiệp vụ của CIBN, ông Mã Vi Công cho biết là cơ quan phát thanh-truyền hình trong lĩnh vực truyền thông mới, CIBN gồm Đài phát thanh quốc tế, Đài phát thanh quốc tế online với trọng tâm là internet truyền thống, và truyền hình Internet.

Tuy nhiên, ông Mã Vi Công cho rằng việc xây dựng thương hiệu truyền thông quốc tế có ảnh hưởng thế giới sẽ là một quá trình lâu dài và CIBN được thành lập chỉ là sự mở đầu./.