Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương ngày 23/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 24/9, Trung Quốc đã ra Sách Trắng về bình đẳng dân tộc, đoàn kết và phát triển tại Tân Cương, đồng thời nhấn mạnh rằng sự phát triển cũng như tiến bộ ở khu vực này đã đánh dấu việc thực thi thành công chế độ tự trị khu vực thiểu số của chính quyền trung ương tại Tân Cương.

Sách Trắng trên - với tiêu đề "Nhân chứng lịch sử về bình đẳng dân tộc, đoàn kết và phát triển ở Tân Cương" do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố - nhấn mạnh rằng việc thực thi chế độ tự trị ở những khu vực có các tộc người thiểu số sinh sống trong các cộng đồng tập trung là một cơ chế chính trị nền tảng của Trung Quốc và là một bước đi quan trọng trong lộ trình đúng đắn về giải quyết các vấn đề sắc tộc theo phương thức của Trung Quốc.

Sách Trắng còn nêu rõ Tân Cương là quê hương của người dân thuộc nhiều nhóm sắc tộc kể từ thời cổ đại và chế độ tự trị khu vực tại đây là một biện pháp phù hợp với tình hình ở Trung Quốc cũng như tình hình thực tế tại Tân Cương./.