Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/5, Học hội Nhật Bản tại Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và Nhà Xuất bản văn hiến Khoa học xã hội Trung Quốc đã tổ chức buổi công bố “Sách Xanh Nhật Bản: Báo cáo Nghiên cứu Nhật Bản 2015."

Sách Xanh đưa ra những phân tích, đánh giá về những động thái trong nhiều lĩnh vực như chiến lược quốc gia, chính sách an ninh, quan hệ đối ngoại, cải cách hành chính, năng lượng, dân số, ý thức tư tưởng, truyền thông của Nhật Bản. Sách Xanh này đồng thời ghi lại những vấn đề lớn của Nhật Bản trong năm qua như đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện, tiếp tục nắm đa số ghế tại Hạ viện, đặt nền móng để nội các của ông Shinzo Abe nắm quyền lâu dài.

Cũng theo Sách Xanh, năm 2014, nội các của Thủ tướng Abe đã thúc đẩy toàn diện “ngoại giao mang tính chiến lược," cùng với việc đẩy mạnh đồng minh Nhật-Mỹ đã thúc đẩy hợp tác Nhật-châu Âu, phối hợp ba cực Nhật-Mỹ-châu Âu. Tuy nhiên, trong cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, Nhật Bản lại chưa đạt tiến triển mang tính thực chất.

Về triển vọng năm 2015, Sách Xanh này dự báo chính quyền của ông Abe sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược “chấn hưng Nhật Bản." Nhật Bản sẽ lấy “cường quân” làm hạt nhân, ra sức sửa đổi hoàn thiện chế độ luật đảm bảo an ninh, lấy đồng minh Nhật-Mỹ làm trục chính, hoàn thành sửa đổi “Hướng dẫn hợp tác phòng vệ Nhật-Mỹ” và tích cực tạo môi trường dư luận cho việc sửa đổi hiến pháp sau này.

Sách Xanh cho rằng năm 2015, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề nan giải như phát triển dân số, nợ chính phủ và sẽ ra sức thúc đẩy cải cách kết cấu, điều chỉnh thích hợp chính sách kinh tế vĩ mô, tăng thu nhập quốc dân, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tăng trưởng lâu dài; đồng thời, Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy “ngoại giao mang tính chiến lược."

Về quan hệ Trung-Nhật, theo Sách Xanh, việc thực hiện nhận thức chung nguyên tắc bốn điểm, xây dựng cơ chế kiểm soát khủng hoảng của hai nước sẽ đạt tiến triển, tham vấn và hợp tác trên biển có triển vọng đi sâu, hợp tác trong nhiều lĩnh vực tài chính, tiền tệ, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giao lưu nhân dân, chính đảng, địa phương đều phát triển./.