Một đơn vị chông khủng bố của Trung Quốc. (Nguồn: chinesemilitaryreview.com)

THX đưa tin, ngày 13/1, Chính phủ Trung Quốc đã lần đầu tiên ra Sách Chính sách về Arập, theo đó Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác chống khủng bố với các quốc gia Arập nhằm thiết lập cơ chế hợp tác an ninh dài hạn.

Sách trên có đoạn viết: “Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của các nước Arập trong việc chống khủng bố cũng như hỗ trợ xây dựng năng lực chống khủng bố của họ.”

Theo tài liệu này, Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy đối thoại chính sách, trao đổi thông tin tình báo, thực thi hợp tác kỹ thuật và đào tạo nhân sự để cùng đối phó với mối đe dọa khủng bố quốc tế cũng như khu vực.

Sách trên nêu rõ quan điểm của Trung Quốc rằng công cuộc chống khủng bố cần có các biện pháp toàn diện nhằm giải quyết cả hình thức lẫn nguyên nhân gốc rễ của hoạt động khủng bố, và các hoạt động chống khủng bố cần phải chiểu theo các nguyên tắc và tôn chỉ của Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các thông lệ quốc tế, tôn trọng chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước.

Ngoài lĩnh vực an ninh, tài liệu này cho thấy rõ các chính sách của Trung Quốc nhằm tăng cường sự Hợp tác Trung Quốc-Arập cả về mặt chính trị, thương mại và đầu tư, phát triển xã hội, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Sách trên còn dành riêng một phần nêu rõ chính sách về Arập của Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông và việc thành lập một Nhà nước độc lập Palestine có chủ quyền đầy đủ trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem.

Ngoài ra, tài liệu còn nhấn mạnh: “Chúng tôi tôn trọng giải pháp chính trị cho các vấn đề điểm nóng trong khu vực”./.