Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 8/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, tức ngân hàng trung ương) ngày 22/12 thông báo kế hoạch phát hành “trái phiếu xanh” trên thị trường liên ngân hàng nhằm cho phép các tổ chức tài chính tăng nguồn vốn tài trợ cho các dự án “xanh.”

Thông báo của PBOC cho biết “trái phiếu xanh” sẽ mở rộng các kênh cung cấp tài chính cho các dự án về năng lượng sạch và bảo vệ môi trường. PBOC nhấn mạnh nguồn tài chính này sẽ chỉ được sử dụng để hỗ trợ các dự án “xanh.”

Để duy trì sự phát triển bền vững của các “trái phiếu xanh,” ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ, thủ tục phê duyệt thuận tiện, ưu đãi về thuế và trợ cấp, khuyến khích huy động các nguồn vốn từ các quỹ an sinh xã hội, quỹ phúc lợi xã hội và trợ cấp doanh nghiệp.

PBOC hy vọng động thái trên sẽ thúc đẩy các ngân hàng thương mại cải thiện hệ thống tín dụng dành cho các dự án “xanh” thông qua việc tái cho vay, chiết khấu và bảo lãnh tài chính.

Trong khi đó, một thị trường trái phiếu công ty sẽ được thiết lập cho các ngành công nghiệp xanh, và việc kinh doanh hạn ngạch năng lượng, nước và khí thải cũng sẽ được xúc tiến./.