THX đưa tin, chính phủ Trung Quốc đã thông qua một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho các dự án khoa học và công nghệ trong hai thập kỷ tới.

Theo tuyên bố được công bố ngày 16/1 sau cuộc họp của chính phủ, Kế hoạch dài hạn và trung hạn (2012-2030) về xây dựng cơ sở hạ tầng cho các dự án khoa học và công nghệ lớn của Trung Quốc là nhằm thúc đẩy năng lực đổi mới, hỗ trợ những đột phá lớn về khoa học và công nghệ đồng thời thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng cho các dự án lớn.

Kế hoạch này tập trung vào các nghiên cứu mũi nhọn và nhu cầu chiến lược lớn của đất nước, coi trọng bảy lĩnh vực chủ chốt (gồm năng lượng, đời sống, hệ thống và môi trường Trái đất, nguyên liệu, vật lý nguyên tử và hạt nhân, hàng không vũ trụ và thiên văn học cùng công nghệ).

Theo tuyên bố trên, kế hoạch này ưu tiên 16 dự án, trong đó có thiết lập mạng lưới quan sát khoa học dưới biển sâu.../.

(Vietnam+)