Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 9/7, quân đội Trung Quốc đã thành lập trung tâm nghiên cứu an ninh quốc gia đầu tiên tại Đại học Quốc Phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trung tâm này sẽ tiến hành các nghiên cứu liên ngành, tư vấn cho chính quyền trung ương và ủy ban quân sự, công bố báo cáo thường niên và tổ chức những cuộc hội thảo cấp cao định kỳ.

Trưởng Khoa nghiên cứu chiến lược Đại học Quốc phòng kiêm Phó Giám đốc trung tâm trên, Thiếu tướng Nhiệm Thiên Hựu (Ren Tianyou) cho biết đại học này sẽ tổng hợp các nguồn cả quân sự lẫn dân sự để đưa ra tư vấn về chính sách.

Việc thành lập trung tâm này là kết quả mới nhất trong nỗ lực của Trung Quốc tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia.

Năm 2013, Trung Quốc cũng đã thành lập Ủy ban An ninh quốc gia, có nhiệm vụ đưa ra chỉ đạo chiến lược an ninh quốc gia và thông qua Luật an ninh quốc gia./.