Trong buổi họp báo chuyên đề về “xây dựng khu thương mại tự do” được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 4/12, Vụ phó Vụ Quan hệ Kinh tế-Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc Tôn Nguyên Giang cho biết, hiện nay Trung Quốc đang xây dựng 18 khu thương mại tự do, liên quan đến 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đã ký được 12 hiệp định thương mại tự do (FTA).

Ông Tôn Nguyên Giang cũng cho biết hiện nay Trung Quốc vẫn đang trong quá trình đàm phán 6 FTA khác.

Trong đó, Trung Quốc đã tổ chức được 8 vòng đàm phán với Hàn Quốc và đến nay đã đạt được nhận thức chung về khuôn khổ giảm thuế thương mại hàng hóa và phạm vi đàm phán hiệp định; FTA ba bên Trung-Nhật-Hàn đã tiến hành được 3 vòng đàm phán với nội dung chủ yếu liên quan đến khuôn khổ giảm thuế, phạm vi đàm phán hiệp định…

Ngoài ra, Trung Quốc đã gửi cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự thảo sáng kiến phiên bản nâng cấp khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN. Hiện nay, hai bên đã tiến hành thương lượng về thời gian và nội dung cụ thể để khởi động đàm phán phiên bản nâng cấp này.

Về mặt quan điểm chính sách, ông Tôn Nguyên Giang cho rằng Trung Quốc sẽ kiên trì quy tắc, thể chế thương mại toàn cầu; kiên trì hợp tác cởi mở song phương, đa phương và khu vực, mở rộng điểm song trùng lợi ích với các nước, các khu vực; lấy khu vực xung quanh làm cơ sở đẩy nhanh thực thi chiến lược khu thương mại tự do.

Cải cách thể chế về quản lý giám sát hải quan, kiểm nghiệm, kiểm dịch, đẩy nhanh đàm phán về các chủ đề mới như bảo vệ môi trường, bảo vệ đầu tư, mua sắm chính phủ, thương mại điện tử, hình thành mạng lưới khu thương mại tự do tiêu chuẩn cao toàn cầu./.

(TTXVN)