Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh cùng lãnh đạo các cơ quan mới. (Ảnh: THX)

Tân Hoa xã ngày 11/1 đưa tin Trung Quốc đã tái cơ cấu 4 cơ quan đầu não của quân đội đội nước này gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Quân bị, thành 15 cơ quan mới dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương (CMC).

Cơ cấu tổ chức mới này bao gồm 3 ủy ban: kiểm tra kỷ luật, chính trị và luật pháp; khoa học và công nghệ, 1 văn phòng trung ương cùng 5 văn phòng: quản lý, kiểm toán, hợp tác quốc tế, cơ cấu tổ chức và cải cách, hoạch định chiến lược.

Ngoài ra, còn có 6 tổng cục mới gồm: Bộ Tổng tham mưu liên quân, Tổng cục Công tác chính trị, Tổng cục Hỗ trợ hậu cần, Tổng cục Phát triển thiết bị, Tổng cục Huấn luyện và Tổng cục Quốc phòng.

Ngày 11/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch CMC, đã gặp những người đứng đầu các cơ quan mới.

Tại cuộc gặp, ông đánh giá đợt cải tổ quân đội này là một "bước đột phá" và hệ thống lãnh đạo mới là "một bước đi quan trọng" hướng tới lực lượng quân đội mạnh hơn./.