Thứ Hai, Tháng Mười Một 20/11/2017

Trung Quốc tiến hành khai quật tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Mai Nguyễn (Vietnam+) Bản in

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa khởi động dự án khai quật thứ hai tại một hố mai táng phía tây bắc thành phố Tây An, nơi có một đội quân bằng đất nung canh giữ lăng mộ vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng.