(Nguồn: Reuters)

Theo Tân hoa xã, ngày 7/8, Trung Quốc đã lần đầu tiên tổ chức diễn tập an ninh hạt nhân khẩn cấp nhằm thử nghiệm và nâng cao cơ chế phản ứng với những rắc rối về an ninh.

Theo Cơ quan nhà nước về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng, cuộc diễn tập mang mật danh Phong Bạo-2016 (Fengbao-2016) vừa không theo kịch bản cũng không có kế hoạch trước, nhằm thử nghiệm hiệu quả của hệ thống an ninh hạt nhân.

Cuộc diễn tập do Phó Giám đốc cơ quan trên kiêm Phó Chủ nhiệm Cơ quan năng lượng hạt nhân Trung Quốc, Vương Nghị Nhận chủ trì.

Đại diện của các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương và Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc đã giám sát cuộc diễn tập này./.