Một biển báo chỉ vùng biên giới 2 nước. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 26/10, Trung Quốc và Triều Tiên đã kết thúc cuộc họp thứ 3 của ủy ban biên giới chung tại Bình Nhưỡng.

Hai bên đã rà soát việc thực thi thỏa thuận về hệ thống quản lý biên giới kể từ cuộc họp thứ 2, đồng thời trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về thực thi luật pháp, kiểm soát biên giới, cơ sở hạ tầng xuyên biên giới, sự hợp tác ở các khu vực biên giới và mở các cảng.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tận dụng hiệu quả cơ chế ủy ban chung nêu trên, tăng cường thông tin liên lạc và hợp tác nhằm cùng duy trì hòa bình và ổn định ở các khu vực biên giới.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khác liên quan đến quan hệ song phương.

Tham dự cuộc họp này có Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân và người đồng cấp Triều Tiên Park Myong Guk cùng các quan chức công an, bảo vệ môi trường, vận tải, quốc phòng và một số ngành khác của hai bên./.