Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, Đại sứ Trung Quốc tại Washington Thôi Thiên Khải ngày 10/1 cho rằng Trung Quốc và Mỹ nên duy trì các nguyên tắc cơ bản trong 3 thông cáo chung về quan hệ giữa hai nước, để hai bên có thế tránh đối đầu và tăng cường hợp tác vì l​ợi ích của cộng đồng quốc tế.

Ngoài Thông cáo Thượng Hải mở đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ năm 1979, còn có thông cáo chung về thiết lập các quan hệ ngoại giao hai nước một năm sau đó và một thông cáo khác được ký ngày 17/8/1982 về cơ sở chính trị của quan hệ Trung-Mỹ.

Trong bài phát biểu trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới, ông Thôi đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ có khả năng tránh sự đối đầu nếu hai bên duy trì những nguyên tắc có trong 3 thông cáo nêu trên.

Những nguyên tắc này bao gồm việc Mỹ tuân thủ chính sách một Trung Quốc, tôn trọng chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như tăng cường các mối quan hệ về kinh tế, văn hóa và giáo dục. Ông nêu rõ nhờ những nguyên tắc này mà quan hệ Trung-Mỹ đã phát triển mạnh mẽ và chắc chắn hơn trong 4 thập kỷ qua.

Ông Thôi còn nhấn mạnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức mà không một quốc gia nào có thể đơn phương đối đầu, do đó tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc tế nên hợp tác với nhau để thúc đẩy sự hòa bình và th​ịnh vượng của thế giới./.