Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 giữa hai bên.

Tính đến ngày 30/6, tổng dư nợ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 15.253 tỷ đồng, thực hiện hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi, chiếm 11,4% trong tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách, tăng 1.062 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Trong đó 5 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo 4.791 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2.293 tỷ đồng, học sinh sinh viên hơn 2.543 tỷ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 2.104 tỷ đồng, vệ sinh môi trường nông thôn 1.842 tỷ đồng. ​Năm chương trình trên chiếm tỷ trọng gần 89% tổng dư nợ của Đoàn Thanh niên với Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Hiện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đang quản lý 23.341 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó số tổ tốt chiếm tỷ lệ 61,7%, khá chiếm 28,6% và số tổ trung bình là 4,7%...

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2015, Đoàn Thanh niên tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa, hoạt động của Ngân hàng Chính sách đến với bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ rà soát, đôn đốc, thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã trắng về tín dụng ưu đãi do Đoàn Thanh niên quản lý.

Theo kế hoạch, Trung ương Đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo đến đoàn viên thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề... giúp các hộ vay vốn tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững./.