Ngày 1/5, Hội nghị Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học kỹ thuật Trung-Mỹ lần thứ 14 đã được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Bộ trưởng Khoa học kỹ thuật Vạn Cương và Trợ lý Khoa học kỹ thuật của Tổng thống Mỹ kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Chính sách khoa học kỹ thuật Nhà Trắng Holdren đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên đã tổng kết tình hình phát triển và hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai nước từ Hội nghị lần thứ 13 đến nay, đồng thời triển khai thảo luận các chủ đề về nông nghiệp, năng lượng, an toàn hạt nhân, y tế, khoa học cơ bản, môi trường, khoa học đo lường, đa dạng sinh học và thành lập tổ công tác hợp tác trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật liên quan.

Kết thúc Hội nghị, hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác, như “Bản ghi nhớ về việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác quốc tế giữa Bộ Khoa học kỹ thuật Trung Quốc và Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ,” “Nghị định thư hợp tác về các dự án nông nghiệp hàng đầu giữa Bộ Khoa học kỹ thuật Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp Mỹ...”

Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học kỹ thuật Trung-Mỹ được thành lập năm 1980 trên cơ sở Hiệp định Khoa học kỹ thuật Trung-Mỹ ký năm 1979. Ủy ban này tổ chức hội nghị hai năm một lần theo cơ chế luân phiên giữa hai nước./.