Truong ban Dan van: Dam bao nguoi dan tham gia giam sat ve doi song hinh anh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 3/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức chính trị-xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao, trên cơ sở sự đồng thuận, phát huy ý kiến, quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các đại biểu cho rằng bối cảnh năm 2019 sẽ đặt ra những thách thức mới trong quá trình phát triển. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần nỗ lực để xây dựng lòng tin, sự gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã tiếp tục quan tâm, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, sát với nhiệm vụ chính trị được Đảng giao phó, đóng góp tích cực cho mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại năm 2019; tạo sự đồng thuận, mở rộng dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; trên cơ sở đó củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân.

Thông qua các phong trào, cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã chủ động làm tốt công tác phối hợp, làm gia tăng sức mạnh từ quần chúng tham gia đóng góp cho quá trình phát triển đất nước, đem lại lợi ích cho đời sống nhân dân.

[Trưởng Ban Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bắc Ninh]

Đặc biệt, khối các tổ chức chính trị-xã hội đã dành sự quan tâm lớn, tổ chức hoạt động thiết thực cho những đối tượng, hoàn cảnh khó khăn như người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số…; giải quyết quyền lợi của các tầng lớp nhân dân theo từng đối tượng các tổ chức đang chịu trách nhiệm, lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm trọng tâm hoạt động của tổ chức.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới, có nhiều giải pháp tích cực hơn trong công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt đối với những điểm nóng, sự việc phức tạp; xây dựng nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, năm 2019 là năm đất nước sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên bình diện chung, thu nhập của người dân có cơ hội nâng cao, dân chủ được mở rộng…; tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức lớn như sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo; chênh lệch thu nhập giữa các khu vực tạo nên sự bất bình đẳng, thiếu đồng đều trong phát triển giữa các vùng, miền; nguồn lực hạn hẹp; vấn đề di cư, chuyển dịch cơ cấu lao động; ô nhiễm môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu; sự chống phá, lợi dụng phá hoại của các thế lực thù địch…

Từ thực tiễn đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần chủ động đổi mới, sáng tạo trong các phương thức hoạt động để bắt kịp với sự thay đổi của tiến trình. Với tư cách là những tổ chức đại diện cho quyền lợi của đoàn viên, hội viên, nhân dân, các tổ chức chính trị-xã hội cần tích cực vận động, tuyên truyền, đi sâu vào từng đối tượng cụ thể; đồng thời tạo điều kiện đảm bảo để người dân được tham gia vào quá trình giám sát, phản biện các vấn đề liên quan đến đời sống.

Đối với công tác dân vận, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận Tổ quốc và từng tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục thực hiện 6 nội dung nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/2/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội;” đặc biệt quan tâm tới công tác giải quyết khiếu kiện đông người, tăng cường đối thoại, sớm giải quyết các vấn đề bức xúc, không để hình thành các điểm nóng, dư luận xấu trong nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân./.
Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)