Chiều 10/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) do Bí thư Trung ương Fatah Jibrit Al Rajoub, dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Ông Jibrit Al Rajoub bày tỏ những tình cảm tốt đẹp, tình đoàn kết mà nhân dân Palestine dành cho Việt Nam.

Bí thư Trung ương Fatah Jibrit Al Rajoub đánh giá cao những kinh nghiệm, bài học của cách mạng Việt Nam và trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thông báo cho Trưởng Ban Đối ngoại một số nét lớn về tình hình Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine, tình hình Palestine và tình hình khu vực hiện nay.

Ông Jibrit Al Rajoub cũng bày tỏ mong muốn và khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Palestine.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trưởng Ban Đối ngoại khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao mà chính quyền Palestine đạt được trong thời gian qua, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền dân tộc cơ bản, quyền tự quyết và quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Ông Hoàng Bình Quan cũng khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Palestine.

Trước đó, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do ông Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi sâu rộng những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian chuyến thăm.

Đoàn sẽ có các cuộc làm việc, trao đổi với một số cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam./.