Ngày 7/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, đông đảng viên, phạm vi hoạt động rộng cả trong và ngoài nước, nhiều đảng viên giữ trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Đảng ủy Khối đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tình hình thực tiễn, đặc thù của Đảng ủy Khối để tổ chức triển khai chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Báo cáo chính trị ở các cấp được chuẩn bị tương đối công phu, kỹ lưỡng, sát thực tế; nhân sự được chuẩn bị theo quy trình 5 bước bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm và bảo đảm số dư theo quy định.

Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm, chất lượng, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn.

Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trước tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến phức tạp của đại dịch; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc có những giải pháp ứng phó kịp thời, vừa tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; vừa thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị; nỗ lực tập trung hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

[Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TW]

Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; có các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ...

Ngoài ra, đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở cần hoàn thành tốt; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung chuẩn bị kỹ văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối.

Cụ thể, Báo cáo chính trị phải nêu bật được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; bám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị; phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính Đảng, tính đoàn kết với thái độ khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, lắng nghe.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời, phải đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc.

Trong đó, phải kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù; phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, công tâm; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ Khối cần có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện phải phòng, chống dịch COVID-19 trong đó chú trọng tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực,” “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Truong ban To chuc TW: Khong duoc bo sot can bo co duc, co tai, uy tin hinh anh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ: Thời gian qua, các cấp ủy đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối, sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Cấp ủy cấp trên đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm và kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá thực chất những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình; thẳng thắn làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân gắn trách nhiệm của cá nhân trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26, các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, thực hiện nghiêm theo quy trình, quy định và được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu.

Nhân sự giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo 5 bước, số dư hợp lý nên có rất ít nhân sự được ứng cử, đề cử tại đại hội.

Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, một số đảng bộ thực hiện việc kiểm phiếu bằng máy tính đã rút ngắn được thời gian kiểm phiếu, bảo đảm chính xác; hầu hết chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

(TTXVN/Vietnam+)