Truong ban Tuyen giao TW chuc Tet can bo, chien sy va cac van sy hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Cục An ninh mạng, Bộ Công an. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và các văn sỹ, trí thức nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp đến.

Đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, dù mới được thành lập nhưng là sự kế thừa, phát triển nhiệm vụ rất quan trọng do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao.

Việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên không gian mạng là một nhiệm vụ mới, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, với sự tích hợp rất đa dạng của Internet, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo...

[Photo] Đào "bung cánh," quất chín vàng theo nhau về phố

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là rất quan trọng, nhất là trong năm 2018, năm "bản lề" thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đây cũng là năm công tác đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí của Đảng bước vào giai đoạn rất quan trọng.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng phải nắm chắc được diễn biến tình hình dư luận, thông tin trên Internet và mạng xã hội để trên cơ sở đó có phản ứng, có đối sách và hành động kịp thời, đáp ứng được yêu cầu về công tác tư tưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng mong muốn, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng hỗ trợ hệ thống tuyên giáo tham gia cùng đấu tranh trên mạng, đồng thời là nguồn thông tin quan trọng để Ban Tuyên giáo tập hợp, đo lường mức độ phản ứng, mức độ phù hợp của các chủ trương, chính sách khi đi vào cuộc sống.

Đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công của lực lượng an ninh mạng đã đạt được thời gian qua; mong muốn lực lượng tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt để đội ngũ cán bộ, chiến sỹ an ninh mạng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tích cực góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đã đến thăm, chúc Tết nhà văn Đỗ Chu có sức khỏe tốt, tiếp tục công việc sáng tác, cho ra đời nhiều tác phẩm có ý nghĩa, giá trị; đồng thời mong muốn các thế hệ nhà văn, nhà thơ đồng hành cùng ngành tuyên giáo phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước./. 

XT (TTXVN/Vietnam+)