Vai trò của giới truyền thông các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cuộc chiến giải trừ quân bị của thế giới đã được đề cao tại Hội nghị các chuyên gia về giải trừ quân bị của Liên hợp quốc, diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23/1.

Phát biểu tại hội nghị, Đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về các vấn đề giải trừ quân bị, Sergio Duarte, nhấn mạnh mặc dù các quyết định về giải trừ quân bị thuộc về các nhà nước có chủ quyền nhưng giới truyền thông có vai trò đặc thù trong việc định hình các quan hệ rộng lớn hơn giữa chính phủ và xã hội, tác động mạnh mẽ đến tương lai của mọi nỗ lực giải trừ quân bị cấp quốc gia và quốc tế.

Ông nhấn mạnh các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ cung cấp cho chính phủ thông tin về các điều kiện và ý chí của người dân, định hình các chính sách và hành động của các chính phủ về vấn đề giải trừ quân bị, mà còn đóng vai trò then chốt nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề này.

Ông Duarte ghi nhận các phương tiện truyền thông ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có những đóng góp to lớn, hỗ trợ các chính phủ và tổ chức xã hội dân sự trong nỗ lực giải trừ quân bị, ngăn chặn nguy cơ vũ khí giết người hàng loạt rơi vào tay các phần tử khủng bố...

Ông kêu gọi giới truyền thông hành động tích cực hơn nữa vì thế giới luôn đứng trước nguy cơ phổ biến các loại vũ khí giết người hàng loạt cũng như nạn buôn lậu vũ khí thông thường, trong khi nhân loại vẫn phải giải quyết các nhu cầu bức thiết về kinh tế-xã hội.

Chi phí quân sự toàn cầu hàng năm không ngừng tăng lên đã làm chệch hướng đầu tư cho các nguồn nhân lực và tài lực nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết nhất về kinh tế-xã hội và phát triển con người.

Đại diện cấp cao của Liên hợp quốc khẳng định quyết tâm của tổ chức này mở rộng quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc, các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự với giới truyền thông nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với các sáng kiến về giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí.

Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với giới truyền thông để tiến tới một thế giới an toàn và tốt đẹp hơn./.