TTXVN đảm bảo an toàn cho phóng viên khi tác nghiệp thời dịch COVID-19

Ngay từ những ngày đầu chống COVID-19, các cán bộ TTXVN trực tiếp ở tuyến đầu, đều đã được cơ quan trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn, chống lây nhiễm trong quá trình tác nghiệp.
(TTXVN/Vietnam+)