Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (bên trái) ký kết với Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã được Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ký kết chiều 10/6.

Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin về những vấn đề thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là những vấn đề được nhân dân cả nước quan tâm thông qua các sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với Thông tấn xã Việt Nam về các hoạt động cũng như các sự kiện của ngành Thanh tra để phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận xã hội theo nội dung đã đề ra.

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng là những vấn đề nhạy cảm, có liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội.

Việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành, hai cơ quan Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong công tác tuyên truyền nhằm đưa các thông tin hoạt động của ngành Thanh tra đến với các tầng lớp nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời và xuyên suốt.

Thông tấn xã Việt Nam là kênh thông tin rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn để Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước hiểu rõ hơn hoạt động của ngành Thanh tra. Việc ký chương trình phối hợp là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên phối hợp thông tin tuyên truyền một cách khách quan, chính xác, kịp thời về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, Thanh tra Chính phủ mong muốn Thông tấn xã Việt Nam quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các thông tin về tổ chức và hoạt động của ngành đến với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách chính thống, khách quan và đảm bảo cho việc thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng của ngành Thanh tra, phục vụ cho nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ sẽ chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với Thông tấn xã Việt Nam một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác. Các đơn vị chức năng của Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong tổ chức thu thập, xử lý, sàng lọc và đưa thông tin.

Khẳng định Thông tấn xã Việt Nam luôn thông tin đầy đủ và chính xác về hoạt động của Thanh tra Chính phủ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh mối quan hệ công tác giữa hai bên đã có từ rất lâu.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cảm ơn Thanh tra Chính phủ, các đơn vị trực thuộc đã luôn giúp đỡ Thông tấn xã Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ, thông tin về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ lớn hơn trong thời gian tới.

Cho biết Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tin nguồn, sự lan tỏa của thông tin là rất lớn, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh tuyến tin về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng là một nội dung quan trọng trong các sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Đây cũng là chủ đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Thông tấn xã Việt Nam, của các ban, tòa soạn và bản lĩnh, kỹ năng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên, thông tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn bảo đảm tính chính xác, kịp thời.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cũng mong thời gian tới Thanh tra Chính phủ, các đơn vị trực thuộc chủ động cung cấp thông tin sớm cho các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam để có những thông tin đúng định hướng, chính xác, phản ánh đúng chủ trương của Thanh tra Chính phủ, qua đó định hướng trong dư luận xã hội.

Nhấn mạnh đội ngũ phóng viên rất cần được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực thanh tra, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong Thanh tra Chính phủ tạo điều kiện mở một số lớp bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực này cho đội ngũ báo chí nói chung, trong đó có phóng viên Thông tấn xã Việt Nam; khẳng định Thông tấn xã Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các cơ quan báo chí của Thanh tra Chính phủ, tạo đường link kết nối các cơ quan báo chí của hai bên để thông tin nhanh hơn, chính xác hơn.

Ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo cơ quan Thanh tra Chính phủ với sự nghiệp phát triển của Thông tấn xã Việt Nam, tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tấn tặng lãnh đạo Thanh tra Chính phủ./.