Chiều 4/5, tại Trụ sở TTXVN, Ban Lãnh đạo TTXVN đã có buổi làm việc với 21 Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2012-2015.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, chặng đường phát triển của TTXVN trong 67 năm qua và hệ thống 27 phân xã của TTXVN tại 25 nước ở khắp 5 châu lục.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cũng đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam hợp tác chặt chẽ với mạng lưới các phân xã TTXVN ở nước ngoài trong việc cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, ý kiến phản hồi khi có những sự kiện quan trọng xảy ra trên địa bàn; cung cấp thông tin sớm nhất cho TTXVN khi có sự kiện xảy ra trên địa bàn đối với những nơi chưa có phóng viên thường trú của TTXVN. Cùng với đó, phối hợp đẩy mạnh việc phổ biến các ấn phẩm đối ngoại của TTXVN.

Các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam chuẩn bị đi công tác đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan đại diện ngoại giao với TTXVN nói chung và hệ thống phân xã ngoài nước của TTXVN nói riêng, trong các hoạt động thông tin về tình hình địa bàn, quan hệ hợp tác của Việt Nam với nước sở tại, cộng đồng người Việt Nam tại các địa bàn, cũng như trong các đợt thông tin quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Các đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam cho rằng việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan đại diện ngoại giao sẽ giúp cho TTXVN có các nguồn tin chính xác, đúng định hướng về hoạt động của các đoàn ngoại giao và hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại các nước sở tại.

Các cơ quan đại diện ngoại giao cũng mong muốn TTXVN và mạng lưới phóng viên thường trú của TTXVN tại các địa bàn tham gia tích cực hơn nữa trong các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại, giúp bà con Việt kiều cũng như nhân dân các nước có nhiều hiểu biết hơn về đất nước, con người cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, để từ đó tăng mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước./.