Ngày 25/5, lễ ký thỏa thuận hợp tác thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã diễn ra tại thành phố Quy Nhơn.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc ký biên bản hợp tác.

Nội dung hợp tác nhằm tăng cường công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa hai bên về phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chính xác, kịp thời; quảng bá hình ảnh đất nước, con người đất võ Tây Sơn tới cộng đồng dân cư trong nước và quốc tế; kêu gọi thu hút đầu tư, giới thiệu thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo phóng viên khi có nhu cầu…

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nêu rõ, với lợi thế là hãng thông tấn nhà nước, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và Nhà nước, TTXVN sẽ tăng cường quảng bá toàn diện về các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc đánh giá cao hoạt động thông tin, tuyên truyền của TTXVN. Trong đó, hoạt động của Phân xã TTXVN tại Bình Định đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn; đồng thời cam kết sử dụng các ấn phẩm của TTXVN để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với người dân.

Nhân dịp này, TTXVN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tấn” tặng 7 vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, vì đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TTXVN./.