Tuabin điện gió rơi gãy cánh quạt

Tuabin điện gió thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) bị rơi gãy cánh quạt. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Sự cố không gây thiệt hại về người và chưa xác định được thiệt hại về tài sản. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Kiểm tra hiện trường xảy ra sự cố tuabin điện gió rơi gãy cánh quạt. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Về trang chủ