Kết quả của nhóm nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cho thấy năm 2011, tuổi thọ trung bình của người Nga tăng đáng kể là 3,7 năm, sau khi thực hiện các biện pháp trong chương trình nhân khẩu từ năm 2007.

Dẫn số liệu của Bộ Y tế và phát triển xã hội Nga, nhóm này cho biết năm 2011, tuổi thọ trung bình của người Nga đã lên đến 70,3 tuổi; trong đó nam giới là 64,3 tuổi (tăng 3,9 năm); nữ giới là 76,1 tuổi (tăng 2,8 năm), cao hơn nhiều so với năm 2006 (nam là 60,4 tuổi; nữ là 73,2 tuổi).

Nga đang cố gắng đến năm 2016 vẫn duy trì được số dân ở mức như hiện nay là 143 triệu người, và đến năm 2025, con số này chỉ tăng lên đến 145 triệu người; cũng như tăng cường áp dụng những biện pháp hiệu quả hơn nữa để kéo dài tuổi thọ của người dân.

Ngoài ra, nước này cũng cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kéo dài tuổi thọ người dân đạt ngang mức của các nước phát triển là 75-80 tuổi trước năm 2025. Đặc biệt, Nga còn đưa ra các điều kiện về nhân khẩu, mỗi gia đình chỉ nên có 2 con./.

Trần Quyên (Vietnam+)