Tuoi tre Thu do dong long, chung suc xay dung Dang vung manh hinh anh 1Một hoạt động của đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Năm 2016, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tập trung triển khai đồng loạt và sâu rộng các chương trình tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa gắn với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” đã tạo dựng được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô.

Cụ thể, trong năm 2016, Đoàn Thanh niên các cấp thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh, đường lối của Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền và triển khai rộng rãi các nội dung Nghị quyết của Đảng; xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; xây dựng cơ chế làm việc, trao đổi, đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp thành phố Hà Nội còn chủ động tham mưu cho cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ đoàn, tổ chức đoàn ở cơ sở, đặc biệt cho các hoạt động và phong trào thanh niên tình nguyện...

Các cấp bộ đoàn triển khai tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...

Đặc biệt vào tháng Ba tới, Thành đoàn Hà Nội còn tổ chức chương trình gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc và Tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ V. Chương trình nhằm tuyên dương và tôn vinh những đảng viên trẻ xuất sắc trên nhiều lĩnh vực đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Trong năm qua, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được tăng cường. Các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị.

Năm 2015, các cấp bộ đoàn đã kết nạp gần 70.000 đoàn viên mới; toàn đoàn đã giới thiệu gần 15.000 đoàn viên cho Đảng, trong đó có gần 10.000 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Những đảng viên trẻ đã phát huy tinh thần và trách nhiệm trong các công việc cũng như các hoạt động phong trào do Đoàn phát động.

Tại cơ sở, cấp ủy các quận, huyện, thị đoàn trực thuộc đã quan tâm lựa chọn, giới thiệu nhân sự là cán bộ chủ chốt của Đoàn có đủ năng lực, tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ các cấp, có 82 đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang, hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ các đơn vị.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, thông qua nhiều chương trình, phần việc thiết thực, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ nét là hạt nhân nòng cốt, quan trọng trong các phong trào của thanh niên cả nước; là trung tâm kết nối, hỗ trợ về tổ chức và hoạt động của các tỉnh, thành đoàn, cụm đoàn trực thuộc Trung ương.

Các phong trào hành động cách mạng “Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô,” “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội” được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả theo 5 nhóm nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình và Hà Nội trẻ.

Trên khắp các đường phố Thủ đô, hình ảnh những thanh niên tình nguyện không quản mưa nắng tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn thành phố đã trở thành nét đẹp, có tác động tích cực giúp thay đổi nhận thức của nhiều đoàn viên thanh niên, tạo dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô.

Những chương trình hành động này đã và đang khẳng định vai trò, sức trẻ của thanh niên xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)