Ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thăm bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ Ban tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ngày 29/7, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Ban Tuyên huấn Trung ương Cục đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Bia truyền thống Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thời chống Mỹ cứu nước, tại Khu rừng Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Đoàn do ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu.

Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2017), kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (23/11/1961-23/11/2017).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Phuông nhấn mạnh Đảng luôn xác định công tác tuyên giáo là mặt trận hết sức quan trọng. Vì vậy, từ khi ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Marx Lenin và đường lối cách mạng của Đảng.

Nhân ngày Quốc tế đỏ (1/8/1930), Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã phát hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1/8" kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình...

Kể từ đó, những cán bộ tuyên giáo của Đảng đã kiên trì tuyên truyền, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công nông, thắp lên niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, cổ vũ nhân dân nổi dậy giải phóng ách áp bức của thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc thành công vào tháng 8/1945.

Sau đó, ở miền Nam, để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung ương Cục miền Nam đã thành lập các cơ quan giúp việc trọng yếu.

Ngày 23/11/1961, Hội nghị Trung ương Cục miền Nam đã quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, nối tiếp nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ.

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục được giao nhiệm vụ vừa theo dõi nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trên chiến trường miền Nam và tham mưu, đề xuất với Trung ương Cục về chủ trương, đường lối đấu tranh chính trị, ngoại giao trong cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; giáo dục và rèn luyện về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân; cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ở miền Nam đứng lên đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng, cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam không chỉ là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng chính trị mà cũng là chiến sỹ tham gia chiến dịch, chiến đấu trên các mặt trận, bảo vệ an toàn cứ; đã có 548 cán bộ Ban Tuyên huấn hy sinh, 353 người là thương binh; hàng trăm chiến sỹ thi đua, dũng sỹ diệt Mỹ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Nhân dịp này, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Huyện ủy huyện Tân Biên 100 triệu đồng để xây 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở huyện Tân Biên./.