Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow. (Nguồn: AFP)

Ngày 14/9, trong phiên họp Quốc hội, Turkmenistan đã thông qua một bản Hiến pháp mới và văn bản này đã được Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow ký phê chuẩn.

Hiến pháp mới quy định nhiệm kỳ Tổng thống tăng từ 5 lên 7 năm và dỡ bỏ giới hạn độ tuổi (70 tuổi) được phép ra tranh cử tổng thống.

Ngoài ra, văn kiện này cũng quy định chặt chẽ hơn về hệ thống đa đảng nhằm tạo điều kiện phát triển xã hội dân sự, các tổ chức xã hội, cũng như đề ra các quy định về vai trò và quyền lợi của giới trẻ.

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý liên quan việc quyết định thành lập Viện Nhân quyền.

Phát biểu sau lễ ký thành luật bản hiến pháp mới, Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow nói: "Hiến pháp mới của Turkmenistan là nhằm đáp ứng thông lệ lập pháp quốc tế dựa trên những quy tắc luật quốc tế được công nhận."

Hiến pháp mới của Turkmenistan gồm 8 chương và 143 điều, trong đó có 28 điều mới, 80 điều được sửa đổi và bổ sung và 35 điều khoản được giữ nguyên./.